Regulamin konkursu na Instagram Gutral Gada i Hagi – Wakacyjny dobrostan1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Kind Mind Joanna Gutral-Sutherland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerwonego Krzyża 6/10, NIP: 8393031874, zwana dalej „Organizator”. 2.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie realizowanym...