Trauma transgeneracyjna. Rozmowa z dr Ali Jawaid

Trauma transgeneracyjna… kit, czy coś, co faktycznie waży na naszym funkcjonowaniu? Nie znam się na biologicznych mechanizmach na tyle, aby być tu głosem eksperckim. Zatem zamiast głosić magiczne treści, zapraszam do rozmowy wybitnego specjalistę w tej dziedzinie, lekarza i naukowca, autora publikacji w takich czasopismach jak Nature czy Science, przed Wami rozmowa z dr Ali Jawaid.

Ten odcinek nie powstałby bez wsparcia Patronów i Patronek.

Podcast realizowany jest w języku angielskim, ale tłumaczenie rozmowy znajdziecie na moim blogu www.joannagutral.pl (jeśli nie już, to będzie lada moment!) – bierzcie i ślijcie w świat, bo wierzę, że rozumienie jest ważne w życiu bardzo. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.

Fot. moje @opowiedziane_swiatlem

Gość:

Dr Ali Jawaid – lekarz i naukowiec o wykształceniu zarówno klinicznym, jak i neurologicznym. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Aga Khan w Karachi, w Pakistanie, a następnie odbył staż w zakresie neuropsychiatrii na Baylor College of Medicine w Houston, TX, USA. Następnie ukończył studia doktoranckie (MD-PhD) w dziedzinie neurologii w Szwajcarii. Obecnie dr Ali Jawaid jest kierownikiem Pracowni Badań Translacyjnych w Chorobach Neuropsychiatrycznych (TREND Lab) w Instytucie Nenckiego w Warszawie. Dr Jawaid pracował intensywnie w dziedzinach traumy dzieciństwa, pamięci, zaburzeń neurodegeneracyjnych, neuroepigenetyki i dziedziczenia epigenetycznego. Jest autorem ponad 75 publikacji w znaczących czasopismach naukowych, takich jak Nature, Science, Nature Neuroscience, Nature Human Behavior, Neuron, Nature Communications, Trends in Genetics, EMBO Journal i Molecular Neurodegeneration (h-index=29). Obecnie jest stypendystą FENS-Kavli Network of Excellence, platformy 30 najwybitniejszych neurologów w Europie w ciągu 15 lat od uzyskania doktoratu. Poza pracą naukową jest autorem fikcji, poetą i entuzjastą wirtualnej rzeczywistości.

Możesz posłuchać także na:

Brak komentarzy

Napisz komentarz